Priser/Booking

For informasjon om dato du ønsker å komme er tilgjengelig sent melding til

Oddvar Øvsterud:  oddvarovsterud(at)hotmail.com

eller ring +47 470 46 170‬

Utleigeprisar:

Grunnpris per utleie:  kr 2.000,-
Tilleggspris pr. person og natt:   kr 140,-.
Minstepris per dag, hvis det er mindre en 15 personer:  kr 2.000,-.
Barn under skolealder: Halv pris
Barn under 2 år: Gratis
leier du Skirva for hele 7 netter får du den siste natt gratis (7 for 6)
Vask av huset: kr 2.000,- (husk at alt utstyr i kjøkkenet skal vare rent)
Dagsutleige av peisestove/matsal og kjøken: kr 2.000,-
Avbestillingsgebyr: kr 1 500,-

Lageplan