Priser/Booking

For informasjon om dagane du ønsker å komme er tilgjengelig send melding til Oddvar Øvsterud: oddvarovsterud@hotmail.com eller ring +47 470 46 170

Utleigeprisar:

Dagsutleige av peisestove/matsal og kjøken: kr 3.000,-

Døgnpris:
Pris pr person pr natt: kr 200,-. Barn under skolealder: Halv pris. Barn under 2 år: Gratis. Minstepris pr utleiedøgn: kr 3.000,-.
Leier du Skirva i 7 netter får du det siste natta gratis (7 for 6)

Utvask kan de stå for sjølv etter retningslinjene for vask på huset, eller betale timepris og få jobben gjort, (husk at alt utstyr i kjøkkenet skal være rent).

Avbestillingsgebyr: kr 1 500,-

For enklare eller tilpassa leige av Skirva ta kontakt for tilbod.

Lageplan