Altertavla

Kartongen til teppet er teikna av Kristin Sommerfeldt, Bærum. Hun døde tragisk i en bilulykke veslejuleftan 1977.

Alterteppet er difor vove av mor til kunstnaren, Guro Stranden.

Prisen på teppet var kr 35.000, som er dekt av ei testamentarisk gåve frå Margit Sandviken,  Tinn Austbygd.

Guro Stranden har skrive fylgjande om symbolikken i teppet:

Det midterste og største teppet handler om påsken.
«Jag vil give liv åt den ödmjukas ande,
och liv åt den forkrossades hjarta.»

Kristus
som velsigner er det sentrale i teppet.

Tre gule trekanter
over Kristus betegner seierskronen og samtidig treenigheten.

Ringen
bak Kristus symboliserer evigheten.

Solen
blir brukt som symbolet for Gud.

Blomstene
som gror opp er symbolet på veksten i kristenlivet.

Α og Ω
Alfa og Omega, den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet, symboliserer
Kristus som den evige, at Han var er og blir.

Korset
symboliserer troen på soningsdøden

Mennesket
til høyre strekker seg mot Kristus og mottar nåden.

Kjolen har botsfargen lilla, hendene er grønne i vekst. Mennesket mottar lys og får en varm gyllen farge nærmest solen.

De gotiske buene
Som strekker seg oppover, har fargene rød, lilla, grønn, blå gyllen. Dette er kirken, om man vil, menigheten som takker og ber.

Den store røde buen
Markerer samtidig midtlinjen, senteret i solen og går ned mellom de to hendene til mennesket.

En orange rød+gyllen bue,
fylt med lilla, kommer ovenfra og ned i det kalde blå. Den peker rett ned på mennesket.

Teppet til venstre handler om advent og jul
”Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys.”

Adventstjerna lyser
Fiolett bunnfarve symboliserer at himmel møter jord

Maria
Ansiktet har en grønn tone som symboliserer håp, vekst og modning. Hun er symbolet på det forgjengelige menneskelegemet. men skikkelsen er allikevel kledd i rødt,  kjærlighetens farge.

Jesusbarnet
Lyser hvitt, det nye liv som også er antydet med et frøkorn ved hjertet. Skikkelsen har fått form som et kors for å minne oss om at det nye livet med Kristus går gjennom korset.

 

Teppet til høyre handler om pinse
«Herren velsigne deg og bevare deg
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»

Guds kjærlighet
rekkes ned til menneskene.


Fargene rød, grønn og gyllen
vekst og velsignelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *